,

اطلاعیه/ شرکت سیف خودرو ارتباطی با نام مدیرعامل سابق بانک مرکزی ندارد

پیرو گزارش خبری انتشار یافته با موضوع "آخرین وضعیت پرونده سیف و عظیم خودرو" توسط دادستانی محترم تهران و عملکرد غیر حرفه ای برخی رسانه ها نسبت به درج تیتر نامناسب ، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که ذکر نام "سیف" در این خبر، مربوط به نام ولی ال…