نام نمايندگي شهر آدرس تماس
رضا خسرواني تهران تهران – شریعتی – پایین تر از بهار شیراز  (سینما ایران) نبش کوچه سلطانی پلاک ۳۷۹ ۰۲۱-۷۱۳۳۳۳۷۷
شركت تلاش خودرو ايرانيان (مجيد منيف) تبريز جاده ايل گلي – گلشهر – روبروي برج شهران – تلاش خودرو ايرانيان ۰۴۱-۳۳۸۶۸۶۸۶
فرخ ترابي شاهرود ميدان امام رضا – نرسيده به اداره راه و ترابري- امام رضا ششم- نمايندگي ترابي ۰۲۳-۳۲۲۴۰۱۵۲
۰۲۳-۳۲۲۴۵۰۲۶
بزرگ روشن بابل كمربندي اميركلا – جنب پمپ بنزين – نمايندگي روشن ۰۱۱-۳۲۳۴۸۲۲۲-۳
حسن هاشمي نژاد شيراز بلوار اميركبير – ۲۰۰ متر بالاتراز پليس راه قديم – جنب پمپ بنزين – نمايندگي هاشمي نژاد ۰۷۱-۳۸۲۳۷۷۷۱
۰۷۱-۳۲۳۳۰۵۴۲
شركت باندماشين سپاهان  (علي قاسمي) اصفهان اتوبان شهيد آقابابائي – پل تمدن – ابتداي خيابان خزائي – روبروي فضاي سبز – نمايندگي باندماشين ۰۳۱-۳۵۵۷۵۴۶۳-۴
محمدرضا ورزنده مشهد خيابان كوشش ( گاراژدارها) – بين كوشش ۲۲ و ۲۴ – نمايندگي ورزنده ۰۵۱-۳۳۴۴۰۰۰۰
جليل رحمانيان بندرعباس بلوار نواب صفوي – آزادگان دوم – نمايندگي رحمانيان ۰۷۶-۳۳۴۴۶۲۰۶ ۰۷۶-۳۳۳۳۳۱۷۸
امير پورنصير لاهيجان ميدان انتظام – نمايندگي پورنصير ۰۱۳-۴۲۲۳۳۳۱۸
علي و حميد يارمحمدي محلات خيابان انقلاب – روبروي جاده خمين – نمايندگي يارمحمدي ۰۸۶-۴۳۲۵۰۷۲۳