تعمیرگاه مرکزی

آدرس : خيابان آزادی ، خيابان خوش شمالی ، نبش خيابان پرچم ، پلاك ٧٦